CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Katecheza

Zajęcia tylko dla chętnych
Chętne dzieci za zgoda rodziców uczestniczą w naszym przedszkolu w zajęciach religii.

Są to zajęcia prowadzone w formie zabawy dla zainteresowanych przedszkolaczków. W procesie katechizacji dzieci przedszkolnych ważną rolę odgrywają rodzice, rodzina, opiekunowie.

To oni maja za zadanie kształtować religijność dziecka, obraz Boga bliskiego i przyjaznego, godnego zaufania. To w rodzinie dzieci poznają pierwsze znaki, gesty religijne a także uczą się pierwszych modlitw.

Przedszkole jest tym miejscem, gdzie rodzice otrzymują wsparcie w postaci katechezy przedszkolnej. To tutaj dzieci uczą się również znaków, gestów religijnych, śpiewają piosenki a także poprzez zabawę poznają prawdy religijne, rok liturgiczny i związane z nimi uroczystości i święta.

Zajęcia prowadzone są przez Panią katechetkę - Krystynę Wziętek.

   

   

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.