CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia dodatkowe

Kuchcikowo

 

Program zajęć dodatkowych „Kuchcikowo” realizowany w ramach Innowacji pedagogicznej „Twórczy przedszkolak”

 


W naszym przedszkolu od połowy września do końca maja odbywają się dodatkowe zajęcia  kulinarne „Kuchcikowo”
 Głównym celem zajęć jest zorganizowanie czasu wolnego wychowankom oraz zainteresowanie ich gotowaniem jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która to umiejętność z czasem może przerodzić się w interesujące hobby.


Cele szczegółowe:

 • Kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości, płynności ruchów,
 • Rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna,
 • Stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,
 • Umiejętność współdziałania w zespole,
 • Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi i przeznaczeniem produktów spożywczych,
 • Wdrożenie do nauki przetwarzania produktów żywnościowych i gotowania,
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez szukanie wzajemnych związków pomiędzy dostrzegalnymi produktami żywnościowymi i ich zależnościami przyczynowo – skutkowymi.

Oprócz zajęć praktycznych dzieci  zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi:

 • przyczyny psucia się żywności,
 • sposoby przechowywania żywności,
 • wartości odżywcze owoców i warzyw,

Nasi wychowankowie poznają zasady higieny w kuchni i przy stole oraz bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym.
Przedszkolak poznaje nie tylko sztukę gotowania czy przyrządzania posiłków, ale i podstawy nakrywania stołów czy zachowania się przy nich.
Dzieci wyszukują w książkach kulinarnych ciekawe przepisy Polskie i z innych krajów Europy. Przygotowują potrawy regionalne i współczesne w celu pokazu i poczęstunku – degustacji.

Korzyści dla dzieci z uczestnictwa w zajęciach:

 • Poznanie i przestrzeganie zasad higieny,
 • Zdobycie wiedzy o zdrowiu i sposobach dbania o nie,
 • Możliwość samorealizacji,
 • Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie gotowania,
 • Pomoc w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności,
 • Wzrost dążenia do otwartości, odwagi w inicjowaniu działań i twórczych rozwiązań. 

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.