CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Nabór na nowy rok szkolny

Nabór na rok szkolny 2017/18

Nabór do Przedszkola Motylek na nowy rok szkolny rozpoczyna się 1 marca i trwa do 28 kwietnia.

 

 

Rodzic składa kartę zgłoszenia dziecka - do pobrania po lewej stronie

Rodzice dzieci, które obecnie korzystają z placówki składają deklarację pozostania do dnia 31 marca 2017 r. - po tym terminie składają kartę zgłoszenia i biorą udział w rekrutacji według zasad dla wszystkich.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Przedszkola Motylek

tel. 59 72 68 100

Przyjmujemy dzieci według zasad:
1. Dzieci z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - 6 latki
2. Dzieci, które uczęszczają do naszych innych placówek i chcą kontynuować pobyt w przedszkolu Motylek
3. Rodzeństwo naszych obecnych podopiecznych i naszych absolwentów.
4. Dzieci w wieku przedszkolnym 5, 4 i 3 – latki
5. Według kolejności zgłoszeń – decyduje data wpływu wniosku do placówki

 

 

 

 

 

Dzieci niepełnosprawne, które maja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczna są przyjmowane do grupy integracyjnej w ramach wolnych miejsc dla dzieci niepełnosprawnych oraz do grupy specjalnej w ramach wolnych miejsc. Limit miejsc dla dzieci niepłnosprawnych ograniczony.

W ciągu trwania roku szkolnego do przedszkola przyjmowane są nowe dzieci w ramach posiadanych wolnych miejsc. Rodzice również zobowiązani są do składania podań w celu oczekiwana na wolne miejsce czyli aby dziecko zostało zapisane na listę rezerwową.

Przyjmujemy do przedszkola dzieci, które w dniu przyjęcia ukończyły 2,5 roku.

Młodsze zapraszamy do żłobka

Nabór do innych naszych placówek odbywa się na tych samych zasadach.