CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia specjalistyczne

Terapia tyflopedagogiczna
Dzieci z wadami wzroku na terenie naszego przedszkola korzystają z zajęć z tyflopedagogiem. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia jest dostarczenie przez rodziców opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka ze wskazaniem zajęć tyflopedagogicznych lub orzeczenia PPP wydanego z uwagi na niedowidzenie / wadę wzroku.

Dla małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem, słabo widzącego, czy niewidomego świat może wydawać się wielkim chaosem i to, jak się w nim odnajdzie, zależy w dużej mierze od otaczających go dorosłych, którzy przybliżają mu ten świat. Aktywność jego będzie wzrastać, jeśli będzie miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a do tego z kolei potrzebna mu będzie umiejętność prawidłowego lokalizowania i pokonywania przeszkód. Zatem należy doskonalić naukę orientacji przestrzennej - zachęcać do poznawania dotykowego, a także korzystać z resztek wzroku.

Przedszkole w ramach zajęć tyflopedagogicznych zapewnia specjalistyczną opiekę w tym zakresie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak niezwykle ważnym elementem w rehabilitacji dziecka z uszkodzonym wzrokiem jest usprawnianie manualne, wyrabianie odpowiedniego nacisku dłoni, wprowadzanie elementów wspomagających naukę Braille'a oraz zapoznanie/zabawa z "sześciopunktami". Istotne staje się również, aby wzbudzić zainteresowanie wiedzą ogólną o otaczającym świecie, poprzez poznawanie dotykowe nowych przedmiotów. Zachęcić do nauki i wiary we własne siły, że mimo słabego wzroku, można wiele się nauczyć, ale trzeba w to włożyć sporo wysiłku i pracy. Stymulować wszystkie zmysły przez włączenie w zabawę przedmiotów o różnej fakturze, smaku, zapachu i dźwięku.

All Articles

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.